Pengurus OSIS SMK YApim Manado TP. 2014/2015

 Susunan Pengurus OSIS SMK YApim Manado

Tahun Pelajaran 2014/2015

Pelindung/Penanggungjawab: Dr. H. Abd. Latif Samal, MM
Pembina: Olis Paputungan, S.Pd
Wakil Pembina: 1. Laode Khaimudin
                           2. Arifin Harun, S.Pd

Ketua: Agus Rianto Kadji
Wakil Ketua: Mega Melan Ariani
Sekretaris: Megawati Hasan (Sekretaris)
Bendahara: Wisnawati Mo'otinelo
Wakil Sekretaris: Jelita Poiyo

Sekbid I. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Pembina: Bakri, S.Pd.I., M.Pd.I
Koordinator: Ibrahim Pakaya
Anggota: 1. Jufrianto Biki
                2. Mujahid Assagaf
                3. Indri Samiun
                4. Tutiawati Topowiro
                5. Widiawati Awali
                6. Arya Bagu
                7. Firanti Dama

Sekbid II. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pembina: Nurfin Isa, S.H.I
Koordinator: Nur'ain Sako
Anggota: 1. Rezka S. Tantu
                2. Sri Narmi Sai Zees
                3. Fadila Radjab
                4. Rina Todano
                5. Putri Sune
                6. Nadia Aprilati
                7. Yunita Hadi
                8. Ningsih Katili

Sekbid III. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pembina: Adjis Junus, S.Pd
Koordinator: Fadlan Rahmola
Anggota: 1. Syahrul Iman   
                2. Fikram Hiola
                3. Ardan Yusuf
                4. Jamal Ntay
                5. Maghfira Tangkudung
                6. Putriani Latif
                7. Fitrianti Rompas
                8. Inda Wahida Thalib
                9. Fitria Rompis
 

Sekbid IV. Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur
Pembina: Laode Kaimudi  
Koordinator: Ahmad Piyoto
Anggota: 1. Asni Djafar
                2. Novita Noge
                3. Sakila Ba'adib
                4. Gita Rani Suma
                5. Jibran Abdullah
                6. Abdul Madjid Antu
                7. Ismail Muhammad

Sekbid V. Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
Pembina: Arifin Harun, S.Pd
Koordinator: Rafika Tohay
Anggota: 1. Anggraini Rumumpe
                2. Nurmala Nengsi
                3. Suci R. Amasi
                4. Fatmawaty Pou        
                5. Novita Kasim
                6. Novi Adam
                7. Sintiawati Djoro'one

Sekbid VI. Ketrampilan dan Kewirausahaan
Pembina: Dra. Retty Mokodongan
Koordinator: Rizaldi Dipang
Anggota: 1. Fadil Anhar
                2. Rahmat Yunus
                3. Nur Alim Ismail
                4. Surya
                5. Rafika Sigar
                6. Reza Domili
                7. Nur'ain Usman
                8. Jihan Noho


 
Manado, 2 September 2014
Kepala Sekolah,
TTD

Dr. H. Abd. Latif Samal, MM
NIP. 19620102 198411 1 005


0 comments:

Posting Komentar